BASHKIA SHKODËR

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA SHKODËR