Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Berat

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Berat