Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Bulqizë

Efiçienca e buxhetit 2019 - Bashkia Bulqizë