Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Cërrik

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Cërrik