Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Delvinë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Delvinë