Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Devoll

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Devoll