Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Dibër

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Dibër