Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Divjakë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Divjakë