Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Dropull

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Dropull