Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Durrës

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Durrës