Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Fier

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Fier