Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Fushë Arrëz

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Fushë Arrëz