Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Gjirokastër

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Gjirokastër