Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Gramsh

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Gramsh