Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Has

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Has