Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Himarë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Himarë