Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Këlcyrë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Këlcyrë