Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kavajë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kavajë