Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Klos

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Klos