Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Konispol

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Konispol