Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Krujë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Krujë