Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kuçovë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kuçovë