Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kukës

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Kukës