Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Lezhë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Lezhë