Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Libohovë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Libohovë