Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Lushnje

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Lushnje