Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Malësi e Madhe

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Malësi e Madhe