Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Maliq

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Maliq