Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Mallakastër

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Mallakastër