Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Mirditë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Mirditë