Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Përmet

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Përmet