Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Patos

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Patos