Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pogradec

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pogradec