Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Poliçan

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Poliçan