Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Prrenjas

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Prrenjas