Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pukë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pukë