Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Rrogozhinë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Rrogozhinë