Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Sarandë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Sarandë