Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Selenicë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Selenicë