Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Shijak

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Shijak