Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Shkodër

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Shkodër