Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Skrapar

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Skrapar