Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tepelenë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tepelenë