Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tiranë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tiranë