Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tropojë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Tropojë