Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vau i Dejës

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vau i Dejës