Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vlorë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vlorë