Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vorë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Vorë