Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Berat

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Berat