Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Delvinë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Delvinë